Znaczenie bluesa w historii muzyki

Gdy powstawał blues trudno było zapewne stwierdzić, iż stanie się ona gatunkiem muzycznym, jaki odciśnie tak silne piętno na światowej muzyce rozrywkowej. Blues był, bowiem muzyką niewolników, murzyńskiej społeczności mieszkającej na wsi, a wreszcie robotników oraz biedoty dużych miast. Do muzyki rozrywkowej blues został włączony dopiero w latach trzydziestych XX wieku, gdy muzycy murzyńscy zostali zauważeni oraz docenieni przez szeroką publiczność w USA, ale również poza tym krajem.

 

W tym czasie blues wszedł na salony w formie skomercjalizowanej w postaci muzyki tanecznej, która stała się w przyszłości czynnikiem rozwoju jazzu. W tym czasie mieliśmy do czynienia z autentycznym jazzem, czyli wykonywany był w takiej samej formie, jak blues w XIX wieku, czyli w oparciu o country blues. W początkach dwudziestego wieku oraz przed II Wojną Światową mamy również do czynienia z bluesem fortepianowym. Blues stał się prekursorem wielu stylów muzycznych. Oprócz jazzu z bluesa czerpali twórcy rock and rolla, rocka, a także rhtyhm an bluesa.