Prekursorzy współczesnej muzyki

Blues to gatunek muzyczny, jaki stał się prekursorem wielu stylów muzycznych, które święcą w muzyce światowej triumfy do dnia dzisiejszego. Do gatunków muzycznych, jakie czerpią oraz czerpały z bluesa, zwłaszcza w początkach swojego rozwoju możemy zaliczyć jazz, rock and roll, rock, rhythm and blues. Sam blues to muzyka jaka wyrosła z pieśni ludowych. Jej charakterystycznym motywem jest konstrukcja oparta na melodycznych zwrotach oraz na rytmicznym schemacie muzycznym.

 

Za źródło muzyki bluesowej uważa się pieśni, jakie pochodzą z okresu niewolnictwa w USA. W tym czasie powstawały pieśni murzyńskich niewolników, które określane były mianem pieśni ludzi pracy. Muzyka ta oparta była na charakterystycznym rytmie, jaki ułatwiał pracę w bardzo trudnych warunkach. Piosenki miały swój przewodni motyw postaci refrenów. Blues czerpał również z folkloru murzyńskiej społeczności, czyli kołysanek, pieśni religijnych. Teksty piosenek bardzo często nawiązywały do kazań pastorów, okolicznościowych pieśni, opowieści włóczęgów.