Charakterystyczne cechy muzyki bluesowej

Gdy słuchamy współczesnych odmian bluesa nie zawsze możemy w nich znaleźć charakterystyczne cechy tak zwanego autentycznego bluesa. Do takich cech zaliczamy przede wszystkim specyficzne taktowanie, jakie opiera się na 12 taktach. Rzadko w pierwotnych pieśniach i utworach bluesowych możemy spotkać się z taktowaniem na 8, 20. Blues opiera się klasycznej formie na trzech podstawowych akordach. Kanoniczne wersje bluesa wykorzystują akordy z systemu harmonicznego dur-moll.

 

Teksty bluesowe zgodnie z polską nazwą tego gatunku, czuli smutek, rozpacz, opisują bolączki, dylematy i wzruszenia wędrownych muzyków. Charakterystycznym motywem pierwszych pieśni bluesowych jest polityka. Ważnym elementem bluesa jest również motyw religijny. Teksty bardzo często czerpały z muzyki gospel oraz z religijnych pieśni, czy kazań znanych pastorów. Muzyka bluesowa łączy w sobie również elementy muzyki afrykańskiej i europejskiej, co zapewne przyczyniło się do tak silnej popularności tego stylu muzycznego na kontynentach amerykańskich oraz w Europie.